جستجو
عنوان شغل جنسیت حداقل حقوق (ریال)  
مدیر بخش اقتصادی مرد/زن 30.000.000
تدریس کلاس ششم زن 30.000.000
دبیر علوم راهنمایی مرد 220.000
تدریس ریاضی ششم ابتدایی زن 500.000
سرگروه صالحین مرد 10.000.000
تدریس زبان انگلیسی مرد 350.000
تدریس نگارش مرد 200.000
مدیر رسانه ای و هنری مرد/زن 10.000.000
امام جماعت مسجد مرد 8.000.000
امام جماعت ظهر مسجد مرد 6.000.000
صفحه1 از2