جستجو
عنوان شغل جنسیت حداقل حقوق (ریال)  
معلم هنر و طراحی محیطی زن 15.000.000
امام جماعت ( ناحیه 7) مرد 250.000
تدریس قرآن مرد 400.000
مبلغ ( جذب ورود به حوزه) مرد 120.000
پژوهشی و اجرایی مرد 100.000
تالیف کتاب مرد 100.000
تدریس مقطع ابتدایی مرد 200.000
حسابدار مرد 28.000.000
مدیریت کانال مرد/زن 7.000.000
مدیر اجرایی مرد 40.000.000
صفحه1 از2