جستجو
عنوان شغل جنسیت حداقل حقوق (ریال)  
روانشناسی مرد/زن 160.000
طرح جامع تربیتی مرد/زن 100.000
منشی دفتر وکالت زن 6.000.000
روابط عمومی زن 10.000.000
تدریس کلاس اول تا چهارم مرد/زن 80.000
امام جماعت مرد 9.000.000
امور خدماتی زن 15.000.000
سخنران هیئت مرد 500.000
منشی کلینیک روانشناسی زن 110.000
مدیریت مرد/زن 15.000.000
صفحه1 از2