شرایط و ضوابط

  1. اطلاعات خود را با دقت و به صورت صحیح در سامانه وارد نمایید.
  2. این سامانه پس از بررسی و تایید, صرفا کاربر را به نهادهای متقاضی معرفی می نماید.
  3. سامانه بارش جهت معرفی به نهادهای متقاضی، برای طلاب حداقل 30% و برای غیر طلاب حداقل 40% از اولین حقوق دریافتی ( حداقل 25 روز کاری) را اخذ می کند.
  4. در صورت عدم بروزرسانی رزومه در طی یک سال، رزومه حذف می شود و باید مجدد ثبت نام نمایید.
  5. لطفا در قسمت راه های ارتباطی آیدی نرم افزار ایتا یا سروش را ثبت کنید.
  6. پس از فعالیت، و دریافت حقوق، سهم سامانه بارش را به شماره کارت ۵۰۲۹۰۸۷۰۰۱۳۳۰۷۶۳ نزد بانک توسعه و تعاون به نام کانون فرهنگی تبلیغی بارش واریز کرده و رسید تراکنش را به آیدی مدیر کانال بارش در ایتا ارسال می کنم.