شرایط و ضوابط

  1. اطلاعات خود را با دقت و به صورت صحیح در سامانه وارد نمایید.
  2. پس از ثبت نام، شرکت در کلاس های آموزشی از طرف سامانه بارش، برای کاربر متقاضی، الزامی است.
  3. این سامانه پس از آموزش, صرفا کاربر را به ادارات و سازمان های طرف قرارداد معرفی می نماید.
  4. سامانه بارش جهت معرفی به سازمان های متقاضی، برای طلاب حداقل 30% و برای غیر طلاب حداقل 40% از اولین حقوق دریافتی ( حداقل 25 روز کاری) را اخذ می کند.
  5. در صورت عدم بروزرسانی رزومه در طی یک سال، رزومه حذف می شود و باید مجدد ثبت نام نمایید.